Søk barnehageplass

Alle  som skal søke om barnehageplass må gjøre dette  via kommunens egne sider. For å søke barnehageplass i Rossabø FUS aktivitetsbarnehage må du altså søke via samordnet opptak i din kommune. Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Rossabø FUS aktivitetsbarnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Haugesund kommune.

Her er direkte link til kommunens barnehagesider: https://haugesund.ist-asp.com/haugesundpub/login.htm

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til Rossabø FUS aktivitetsbarnehages egne vedtekter.

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder.

Barnehagens vedtekter.